Delavnice za podjetja

PRODAJA

Podjetja in organizacije nas angažirajo, ko

 • imajo težave pri pridobivanju novih strank ali poslov
 • se prodajni cikli podaljšujejo – imajo težave pri zaključevanju prodaje
 • se vse težje razlikujejo od konkurence in je cena pogosto glavni dejavnik prodajnega razgovora
 • želijo izboljšati veščine pogajanj
 • pade motivacija in zavzetost prodajalcev
 • imajo težave pri doseganju želenih prodajnih rezultatov
 • ko želijo preveriti potencial prodajalcev
k

SVETOVALNA PRODAJA REŠITEV B2B

2 x 1 dan z vmesnimi praktičnimi vajami in projektnimi nalogami; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga
g

SVETOVALNA PRODAJA V MALOPRODAJI

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

REŠEVANJE PRITOŽB IN REKLAMACIJ

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

CUSTOMER CENTRIC

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga
w

UČINKOVITA POSLOVNA POGAJANJA

2 x 1 dan z vmesnimi praktičnimi vajami in projektnimi nalogami; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

Vodenje

Podjetja in organizacije nas kontaktirajo, ko:

 • pade motivacija in zavzetost zaposlenih
 • se posamezni timi znajdejo v coni udobja in jih je potrebno vzpodbuditi, motivirati
 • timi ne dosegajo rezultatov, ki se jih od njih pričakuje
 • se poslabša komunikacija in naraščajo konflikti
 • iščejo pomoč pri odkrivanju potenciala zaposlenih in razporejanju pravih ljudi na prava delovna mesta
 • imajo težave z vodenjem: predvsem postavljanjem ciljev in delegiranju nalog
 • želijo uvesti coaching in vodje usposobiti za njegovo aktivno izvajanje
w

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA S SODELAVCI – VODENJE KLJUČNI POGOVOROV

2 x 1 dan z vmesnimi praktičnimi vajami in projektnimi nalogami; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

SITUACIJSKO VODENJE S POVRATNO INFORMACIJO

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

UČINKOVITE PREZENTACIJE – trening javnega zastopanja

2 x 1 dan z vmesnimi praktičnimi vajami in projektnimi nalogami; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga
q

REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga
>

DVIG MOTIVACIJE IN ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH

2 x 1 dan z vmesnimi praktičnimi vajami in projektnimi nalogami; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga
h

ANALIZA IZGUBLJENEGA POTENCIALA(GAP)

Več dnevno svetovanje z uporabo analitičnih orodij in strukturiranih razgovorov

Selekcija kadrov in mentorstvo

Prva in najpomembnejša odgovornost vodij je, da naredijo ljudi boljše ali dobijo najboljše ljudi na trgu. Največje bogastvo posameznega podjetja so ljudje in ni dejavnika, ki bi na vaš uspeh vplival bolj, kot kapital v ljudeh. Ni dovolj le pridobiti novega sodelavca, najpomembnejši trenutek nastopi z zaposlitvijo. Nihče ni idealen kandidat, vendar na podlagi ugotovljenega potenciala skozi program selekcije, je posameznika mogoče razviti do pričakovane in zaželene stopnje razvoja, ki jo zahteva delovno mesto. Pomemben dejavnik je tudi vključevanje v delovno okolje, spoznavanje dela in izgradnja odnosov ter zaupanja v timu. Kako dobro vodite selekcijo, kako sistematično in dobro uvajate sodelavce.

Outplacement

V kriznih razmerah se je zaredi preživetja podjetja včasih tudi potrebno raziti s sodelavci. Kako boste to naredili ne vpliva samo na tiste, ki bodo odšli ampak in predvsem na te, ki ostanejo
Kako boste pomagali sodelavcu najti novo zaposlitev?

Key note

Motivacijski govori in predavanja za konference, letna, kvartalna srečanja, srečanja s strankami, poslovnimi partnerji, …
Teme po dogovoru, vsa področja iz knjige Enominutni fintes za dušo in telo

Učinkovito upravljanje z osebno energijo

povečajte zavzetost vaših sodelavcev

Podjetja in organizacije nas najamejo, ko:

 • želijo izboljšati zdravje in energijo zaposlenih
 • želijo zmanjšati absentizem oz. ob povečani odsotnosti z dela, ki negativno vpliva na nemoteno poslovanje podjetja
 • želijo ljudi naučiti učinkovitega obvladanja in upravljanja s stresom
 • pade zavzetost in motivacija zaposlenih
 • se poveča prezentizem in posledično zmanjša produktivnost
 • želijo ustvariti kulturo zdravega delovnega okolja: dobro zdravje je dober posel
 • se zavedajo, da energija ni vse, brez energije pa se nič ne zgodi

“Zdravje ni vse, brez zdravja je vse nič.”
Arthur Schopenhauer

Večina poslovnih problemov je v osnovi človeških in imajo tendenco, da vztrajajo, še posebej, če jih skušamo rešiti na mehanski način. Pristopiti moramo celostno in poskrbeti za dobro počutje, zdravje in energijo zaposlenih.

DOBER DIH

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga
k

MOČ POLNE ANGAŽIRANOSTI

2 x 1 dan z vmesnimi praktičnimi vajami in projektnimi nalogami; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga
Z

ODPRAVLJANJE STRESA IN NAPETOSTI

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

TRENING ODPORNOSTI IN OPTIMIZMA

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

Vabljeni, da nas kontaktirate
Razumemo, da spletna predstavitev ni dovolj, da se odločite, ker morate začutiti predavatelja, ki ga bi postavili pred vaše sodelavce. Na spletu vas želimo le okvirno informirati, za kaj več pa bi se morali srečati. Poleg tega, pa vse delavnice in svetovanja prilagodimo vašim specifičnim zahtevam in razvojni stopnji vaših sodelavcev.
Običajno potrebujemo eno uro, da ugotovimo ali obstajajo možnosti in potrebe po sodelovanju. Obljubljamo vam, da boste izvedeli nekaj novega, četudi bomo po zaključku razgovora sprejeli odločitev, da ni priložnosti za sodelovanje. To je naša investicija v spoznavanje vaših potreb.

DIGITALNI MARKETING

k

PRIPRAVA DIGITALNE STRATEGIJE

4-dnevna delavnica kjer skupaj oripravimo strategijo digitalnega marketinga s konkretnimi primera za vaše podjetje in akcijski načrt.
Moznost uvajanja strategije v podjetje in spremljanje izvajanja.

g

CELOVITA ANALIZA VAŠEGA SPLETNEGA POSLOVANJA

Pregled vaše spletne prisotnosti kjer pregledamo 85 točk in vam v polurnem videoposnetku pokažemo kje so vaše priložnosti za povečanje prodaje na spletu. Prejmete akcijski načrt, omogočamo tudi izvedbo sprememb in spremljanje implementacije.

OGLAŠEVANJE NA SPLETU

Zaupajte oglaševanje Googlovemu partnerju. Izvajamo plačljivo spletno oglaševanje (Google, Facebook, remarketing, display…) za takojšnje povečanje prometa in prodaje.

POVEČANJE ŠTEVILA POVPRAŠEVANJ IZ SPLETNE STRANI

Pokažemo vam kako preko spleta lahko dosežete boljše prodajne rezultate. Izvajamo pester nabor aktivnosti za povečanje pridobivanja povpraševanj in prodaje iz spletne strani.

w

POVEČANJE ŠTEVILA OBISKOVALCEV IZ SPLETNE STRANI

Z izbiro ustreznih orodij in aktivnosti na vašo spletno stran pripeljemo prave obiskovalce. Za vas to pomeni povečanje števila kredibilnih povpraševanj in posledičnoi povečanje prodaje.

Vabljeni, da nas kontaktirate
Razumemo, da spletna predstavitev ni dovolj, da se odločite, ker morate začutiti predavatelja, ki ga bi postavili pred vaše sodelavce. Na spletu vas želimo le okvirno informirati, za kaj več pa bi se morali srečati. Poleg tega, pa vse delavnice in svetovanja prilagodimo vašim specifičnim zahtevam in razvojni stopnji vaših sodelavcev.
Običajno potrebujemo eno uro, da ugotovimo ali obstajajo možnosti in potrebe po sodelovanju. Obljubljamo vam, da boste izvedeli nekaj novega, četudi bomo po zaključku razgovora sprejeli odločitev, da ni priložnosti za sodelovanje. To je naša investicija v spoznavanje vaših potreb.

Vabljeni, da nas kontaktirate! Razumemo, da spletna predstavitev ni dovolj, da se odločite, ker morate začutiti predavatelja, ki ga bi postavili pred vaše sodelavce. Na spletu vas želimo le okvirno informirati, za kaj več pa bi se morali srečati. Poleg tega, pa vse delavnice in svetovanja prilagodimo vašim specifičnim zahtevam in razvojni stopnji vaših sodelavcev.

DELAVNICE ZA PODJETJA

PRODAJA

Podjetja in organizacije nas angažirajo, ko:

 •  imajo težave pri pridobivanju novih strank ali poslov
 • se prodajni cikli podaljšujejo – imajo težave pri zaključevanju prodaje
 • se vse težje razlikujejo od konkurence in je cena pogosto glavni dejavnik prodajnega razgovora
 • želijo izboljšati veščine pogajanj
 • pade motivacija in zavzetost prodajalcev
 • imajo težave pri doseganju želenih prodajnih rezultatov
 • ko želijo preveriti potencial prodajalcev

SVETOVALNA PRODAJA REŠITEV B2B

2 x 1 dan z vmesnimi praktičnimi vajami in projektnimi nalogami; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

 

SVETOVALNA PRODAJA V MALOPRODAJI

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

 

REŠEVANJE PRITOŽB IN REKLAMACIJ

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

 

CUSTOMER CENTRIC

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

 

UČINKOVITA POSLOVNA POGAJANJA

2 x 1 dan z vmesnimi praktičnimi vajami in projektnimi nalogami; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

 

VODENJE

Podjetja in organizacije nas angažirajo, ko:

 • pade motivacija in zavzetost zaposlenih
 • se posamezni timi znajdejo v coni udobja in jih je potrebno vzpodbuditi, motivirati
 • timi ne dosegajo rezultatov, ki se jih od njih pričakuje
 • se poslabša komunikacija in naraščajo konflikti
 • iščejo pomoč pri odkrivanju potenciala zaposlenih in razporejanju pravih ljudi na prava delovna mesta
 • imajo težave z vodenjem: predvsem postavljanjem ciljev in delegiranju nalog
 • želijo uvesti coaching in vodje usposobiti za njegovo aktivno izvajanje

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA S SODELAVCI – vodenje ključnih pogovorov

2 x 1 dan z vmesnimi praktičnimi vajami in projektnimi nalogami; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

 

SITUACIJSKO VODENJE S POVRATNO INFORMACIJO

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

 

UČINKOVITE PREZENTACIJE – trening javnega zastopanja

2 x 1 dan z vmesnimi praktičnimi vajami in projektnimi nalogami; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

 

REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

 

DVIG MOTIVACIJE IN ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH

2 x 1 dan z vmesnimi praktičnimi vajami in projektnimi nalogami; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

 

ANALIZA IZGUBLJENEGA POTENCIALA (GAP)

Več dnevno svetovanje z uporabo analitičnih orodij in strukturiranih razgovorov

 

SELEKCIJA KADROV IN MENTORSTVO

Prva in najpomembnejša odgovornost vodij je, da naredijo ljudi boljše ali dobijo najboljše ljudi na trgu. Največje bogastvo posameznega podjetja so ljudje in ni dejavnika, ki bi na vaš uspeh vplival bolj, kot kapital v ljudeh. Ni dovolj le pridobiti novega sodelavca, najpomembnejši trenutek nastopi z zaposlitvijo. Nihče ni idealen kandidat, vendar na podlagi ugotovljenega potenciala skozi program selekcije, je posameznika mogoče razviti do pričakovane in zaželene stopnje razvoja, ki jo zahteva delovno mesto. Pomemben dejavnik je tudi vključevanje v delovno okolje, spoznavanje dela in izgradnja odnosov ter zaupanja v timu. Kako dobro vodite selekcijo, kako sistematično in dobro uvajate sodelavce.

OUTPLACEMENT

V kriznih razmerah se je zaredi preživetja podjetja včasih tudi potrebno raziti s sodelavci. Kako boste to naredili ne vpliva samo na tiste, ki bodo odšli ampak in predvsem na te, ki ostanejo
Kako boste pomagali sodelavcu najti novo zaposlitev?

KEY NOTE

Motivacijski govori in predavanja za konference, letna, kvartalna srečanja, srečanja s strankami, poslovnimi partnerji, …
Teme po dogovoru, vsa področja iz knjige Enominutni fintes za dušo in telo

UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z OSEBNO ENERGIJO

povečajte zavzetost vaših sodelavcev

Podjetja in organizacije nas najamejo, ko:

 • želijo izboljšati zdravje in energijo zaposlenih
 • želijo zmanjšati absentizem oz. ob povečani odsotnosti z dela, ki negativno vpliva na nemoteno poslovanje podjetja
 • želijo ljudi naučiti učinkovitega obvladanja in upravljanja s stresom
 • pade zavzetost in motivacija zaposlenih
 • se poveča prezentizem in posledično zmanjša produktivnost
 • želijo ustvariti kulturo zdravega delovnega okolja: dobro zdravje je dober posel
 • se zavedajo, da energija ni vse, brez energije pa se nič ne zgodi

“Zdravje ni vse, brez zdravja je vse nič.”
– Arthur Schopenhauer

Večina poslovnih problemov je v osnovi človeških in imajo tendenco, da vztrajajo, še posebej, če jih skušamo rešiti na mehanski način. Pristopiti moramo celostno in poskrbeti za dobro počutje, zdravje in energijo zaposlenih.

DOBER DIH

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

 

MOČ POLNE ANGAŽIRANOSTI

2 x 1 dan z vmesnimi praktičnimi vajami in projektnimi nalogami; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

 

ODPRAVLJANJE STRESA IN NAPETOSTI

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

 

TRENING ODPORNOSTI IN OPTIMIZMA

Enodnevna delavnica s praktičnimi vajami in osebnim akcijskim načrtom; možnost dodatnega mentorstva ali coachinga

 

Vabljeni, da nas kontaktirate
Razumemo, da spletna predstavitev ni dovolj, da se odločite, ker morate začutiti predavatelja, ki ga bi postavili pred vaše sodelavce. Na spletu vas želimo le okvirno informirati, za kaj več pa bi se morali srečati. Poleg tega, pa vse delavnice in svetovanja prilagodimo vašim specifičnim zahtevam in razvojni stopnji vaših sodelavcev.
Običajno potrebujemo eno uro, da ugotovimo ali obstajajo možnosti in potrebe po sodelovanju. Obljubljamo vam, da boste izvedeli nekaj novega, četudi bomo po zaključku razgovora sprejeli odločitev, da ni priložnosti za sodelovanje. To je naša investicija v spoznavanje vaših potreb.